Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2013

anqqq
4902 89a4
Reposted fromrisky risky

November 08 2013

0327 10fb
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
0319 64e6

♦•♦

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

October 30 2013

anqqq
0587 8ee4
anqqq
0771 a132
Reposted frommononok mononok viaAirisha Airisha
anqqq
7446 df5c
Reposted fromcountingme countingme viakajagie kajagie
anqqq
Nie podawaj się. Nigdy. Niezależnie ile Cię to kosztuje i jak bardzo odbija się na Twojej psychice. Nie przestawaj walczyć. O wiele bliżej masz do wygranej. Próbuj. Trzy razy, siedem, a nawet dziesięć. Uda się. W końcu poczujesz tę satysfakcję, staniesz na podium i zrozumiesz, że podczas walki odpuszczają tylko słabi. Bo wstydem nie jest próbować, ale w ogóle nie spróbować.
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaAirisha Airisha
anqqq
8102 f3ba
9092 417d
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
anqqq
6701 393d
Reposted fromCarlota Carlota viadomqe domqe

October 24 2013

anqqq
My Mad Fat Diary
Reposted fromzoozia zoozia viaM-M M-M
anqqq
7717 b2cd
Reposted fromIseeU IseeU viaM-M M-M

October 23 2013

anqqq
9420 d82a
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viawiks wiks
anqqq
7885 bb76
Reposted fromkonwalia konwalia viasexonfire sexonfire
anqqq
1419 c37a 500
Reposted fromadelajda adelajda viawiks wiks
7501 82aa 500
anqqq
Play fullscreen
Reposted bydancingwithaghostyellowlittleflowerwercik

October 22 2013

anqqq
0403 f62d
Reposted fromiamstrong iamstrong viacapibara capibara
anqqq
7049 1218 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viakropq kropq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl